Σχετικά με την Απασχόληση των παιδιών στο σπίτι κατά την διάρκεια των 2 εβδομάδων Καραντίνας λόγω Covid-19

Είναι πολύ σημαντικό το διάστημα αυτό να το εκμεταλλευτούν οι γονείς (εφόσον τους έχει δοθεί από το κράτος η δυνατότητα να καθίσουν στο σπίτι για να προσέχουν τα τέκνα τους) τόσο για να έρθουν πιο κοντά στα παιδιά τους όσο και για να τα βοηθήσουν και καθοδηγήσουν να αναπτυχθούν όπως χρειάζεται για να είναι επιτυχημένα στην ζωή τους.

Είναι λοιπόν αναγκαίο να θέσουν αυτές τις κοινές ‘διακοπές’ σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που αφ’ ενός θα εγγυάται την λειτουργικότητα του παιδιού στο περιβάλλον του και αφ’ ετέρου θα το βοηθήσει να γίνει ενεργό μέλος της παραγωγικής οικογενειακής διαδικασίας αποκτώντας με αυτό τον τρόπο την γνωστική ικανότητα που απαιτείται μαζί με την ανάπτυξη της υπευθυνότητας, ευφυΐας και αυτοπεποίθησης που την συνοδεύει.

Βασικός Στόχος παράγοντας είναι η ουσιαστική συμμετοχή του παιδιού στην διεκπεραίωση των καθημερινών οικογενειακών αναγκών υπό την καθοδήγηση, την διδαχή και την επιμέλεια του γονέα του:
Στην αρχή της περιόδου

Το παιδί μαζί με τον γονέα του θα πρέπει να διαιρέσουν την διάρκεια της ημέρας σε ζώνες οι οποίες θα είναι αφιερωμένες στις παρακάτω καθημερινές λειτουργικές, διαπροσωπικές και ατομικές ανάγκες:

 • Τακτοποίηση περιβάλλοντος
 • Καθαρισμός περιβάλλοντος
 • Προετοιμασία φαγητού
 • Ώρα ποιότητας με τον γονέα:
 • επικοινωνία,
 • διασκέδαση και
 • συμμετοχή σε διαπροσωπικές δραστηριότητες
 • Ενασχόληση με εκπαιδευτικά θέματα:
 • επισκόπηση της επίδοσης ανά θεματικό τομέα μαζί με τον γονέα,
 • ενίσχυση αδυναμιών υπό την καθοδήγηση του γονέα ,
 • προετοιμασία και εξατομικευμένη μελέτη των μαθημάτων που θα διδασκόταν εάν πήγαινε στο σχολείο σύμφωνα με το ημερήσιο/εβδομαδιαίο πρόγραμμα
 • έλεγχος, ανάδραση και επιμέλεια της όλης διαδικασίας μαζί με τον γονέα
 • Προσωπική ώρα εκτόνωσης του παιδιού
 • Ώρα οικογενειακής συνάθροισης κατά το πέρας της ημέρας:
 • Δείπνο με όλη την οικογένεια
 • Επισκόπηση των γεγονότων, καταστάσεων και θεμάτων που αντιμετώπισε κάθε μέλος της οικογένειας κατά την διάρκεια της ημέρας
 • Κοινή ώρα αποσυμπίεσης με χαλαρωτική ενασχόληση (π.χ. μουσική, ελαφρά συζήτηση, τηλεόραση, ταινία, κλπ) πριν από τον ύπνο

Και να καταρτίσουν ημερήσιο πρόγραμμα για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ρεαλιστικό και αντιπροσωπευτικό των ικανοτήτων και των αναγκών τόσο του γονέα όσο και του παιδιού σχετικά με την ηλικία του το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις γενικές οικογενειακές παραμέτρους (π.χ. αριθμό μελών οικογένειας, ηλικία παιδιών, πρόγραμμα φύλαξης παιδιών και των δυο γονέων, κλπ).

Αυτό είναι σημαντικό διότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να υλοποιείται χωρίς αποκλίσεις και παρεκκλίσεις έτσι ώστε να φέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Όλγα Γ. Γεριτσίδου, Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Β.Α., Μ.Α.

Μάρτιος 2020

Από τις Εκδόσεις MindPower

www.mindpower.gr

Μοιραστείτε το