ΣΤΙΓΜΑΤΑ

11

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει σε εννέα άρθρα μια σειρά από απαραίτητες γνωστικές στρατηγικές (γνωσίες/cognition) που προασπίζουν με εύκολο, αβίαστο και εύπεπτο τρόπο την πνευματική και ψυχική υγεία, ισορροπία και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του ατόμου μέσα στην καθημερινότητα.
Είναι πολύ σημαντικό διότι αντί για την παράθεση θεωρίας, όλες οι αρχές και όλες οι μέθοδοι που διέπουν την Γνωστική Ψυχολογία/ Cognitive Psychology δίδονται μέσα από απτά, καθημερινά και πολλές φορές πολύ επιβαρυντικά θέματα με τα οποία όλοι μας καλούμαστε να υπάρξουμε ή να τοποθετηθούμε (πλειοψηφία/μειοψηφία στην κοινωνία, χειραγώγηση σκέψης, χειραγώγηση στις διαπροσωπικές σχέσεις, αντιμετώπιση κρίσεως, εθνική-κρατική ταυτότητα, αυτοεκτίμηση, συμβιβασμός-αντίσταση, κλπ).

Μαλακό εξώφυλλο, σελ. 86, ISBN 978-960-6616-34-1