Ο εκδοτικός Οίκος Mindpower είναι αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση υπό την επιμέλεια και καθοδήγηση των Τάνυα-Μαρίας και Όλγας Γ. Γεριτσίδου.

«Υπήρξαν πολλές φορές στην ζωή μας που δεν μπορέσαμε να βρούμε τις πηγές και τα εργαλεία που χρειαζόμασταν με τρόπο που να μπορούμε άμεσα, εύκολα και εγγυημένα να τα χρησιμοποιήσουμε για να γίνει είτε η προσωπική είτε η επαγγελματική μας ζωή πιο εύκολη. Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτόν τον εκδοτικό Οίκο για να τα παράγουμε εμείς και να τα μοιραστούμε με όλους.»

Τάνυα-Μαρία & Όλγα Γεριτσίδου

Τάνυα-Μαρία Γεριτσίδου

Γεννήθηκε το 1978 στο Κεμπέκ του Καναδά και μεγάλωσε στην Αθήνα. Με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και συγκεκριμένα στην εφηρμοσμένη Εκπαιδευτική Ψυχολογία είναι Ψυχοπαιδαγωγός, Κοινωνική Ερευνήτρια, συγγραφέας και Ιδρύτρια του Εκδοτικού Οίκου Mindpower.

Με ειδίκευση στην Συστημική ψυχοκοινωνική θεωρία Εξέλιξης του Ατόμου (Ecological Systems Theory) το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στην επίδραση σημαντικών και ζωτικών παραγόντων της κοινωνίας και της Ιστορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυριότερα στην επίδοση των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Έχει επιδοθεί σε ποσοτικές έρευνες επί της επίδρασης της οικονομικής κρίσης και της Μνημονιακής εποχής στους Έλληνες μαθητές και τους δασκάλους/καθηγητές τους χρησιμοποιώντας ακατέργαστα δεδομένα της διεθνούς έρευνας PISA του ΟΟΣΑ.

Επίσης, ενδιαφέρον της ερευνητικό είναι η επίδραση διαφόρων ανασταλτικών παραγόντων ψυχοκοινωνικής φύσεως στην μαθησιακή διαδικασία όπως η επίδραση του φόβου στην κριτική σκέψη και την μνήμη των μαθητών. Επίσης, έχει ερευνητικό ενδιαφέρον και για την ποιοτική έρευνα και ανάλυση με την πειραματική διενέργεια ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης με στόχο την θεραπεία των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και την βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της ευφυΐας σε μαθητές/σπουδαστές και φοιτητές.

Στόχος της είναι η πρόσβαση στην αριστεία κάθε ατόμου που εμπλέκεται στην μαθησιακή διαδικασία και η μείωση ή εξαφάνιση της επίδρασης κάθε ανασταλτικού ψυχοκοινωνικού παράγοντα σε αυτήν.

Έχει εικοσαετή διδακτική πείρα με μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές κάθε ηλικίας καθώς και εκτενή πείρα σε ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια για ενηλίκους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ως συγγραφέας έχει σχεδιάσει και συγγράψει πληθώρα:

  • εκπαιδευτικών βιβλίων, προγραμμάτων και μεθόδων,
  • ειδικά σχεδιασμένων θεατρικών έργων για παιδιά, νέους και μαθητές.
  • ειδικά σχεδιασμένων μυθοπλασιών για ταχύρρυθμες τάξεις τύπου crash course
  • σειρά μυθιστορημάτων και μικρών ιστοριών και διηγημάτων υψηλής φαντασίας με κοινωνικοπολιτική χροιά
  • σειρά τίτλων graphic novel ιστορικής και κοινωνικοπολιτικής αλλά και πολιτισμικής χροιάς με διεθνές κοινό
  • άρθρων στον εγχώριο και διεθνή τύπο με κοινωνικοπολιτικές αναλύσεις αλλά και συμβουλευτικής φύσεως για γονείς.

Κατόπιν της ενδελεχούς της έρευνας αλλά και των προσωπικών της εμπειριών και διαπιστώσεων in vivo, έχει σχεδιάσει και συγγράψει μαζί με την μητέρα της Όλγα Γ. Γεριτσίδου μια νέα κοινωνικοπολιτική πρόταση διακυβέρνησης σε επίπεδο κράτους, με επικαιροποιημένο πραγματικά Δημοκρατικό Πολίτευμα και λύσεις βασισμένες σε επιστημονικά και ιστορικά πορίσματα.

Όλγα Γ. Γεριτσίδου

Γεννήθηκε το 1955 στην Καβάλα και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι Εκπαιδευτική Ψυχολόγος και μέλος του ΣΕΨ, κοινωνική ερευνήτρια και συγγραφέας.

Κύριο ερευνητικό της ενδιαφέρον είναι η επίδραση της εκπαίδευσης ως μέσο και εργαλείο κοινωνικοποίησης και αυτοπραγμάτωσης σε παιδιά, νέους, νεαρούς ενήλικους και ενηλίκους γενικότερα.

Η ιδιαίτερη προσέγγιση της τόσο στην εξέλιξη του ατόμου όσο και στην βελτιστοποίηση των επιδόσεων του ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνικοοικονομικής τάξης και εκπαιδευτικής προελεύσεως βασίζεται στις αρχές που έθεσαν ταγοί της εξελικτικής, εκπαιδευτικής, γνωστικής/γνωσιακής και συμπεριφορικής ψυχολογίας όπως Piaget, Vygotsky, Maslow, Eriksson, Kolbert, Skinner, Bronfenbrenner, Gardner, Bowen, κ.ά.

Βάσει αυτών ανέπτυξε το πρωτοποριακό για την εποχή του (αρχές της δεκαετίας 1980) πρόγραμμα σπουδών προσχολικής ηλικίας για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία που εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία στον τότε Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το πρόγραμμα αυτό ήταν σχεδιασμένο για να επιταχύνει την πνευματική ωρίμανση των νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς και να βελτιστοποιεί και να ενεργοποιεί στο μέγιστο βαθμό την ευφυΐα τους, τα ενδιαφέροντα τους, το κίνητρο τους και την εποικοδομητική, άφοβη και αρμονική αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον τους. Επίσης, είχε επιμέλεια στην θετική διάπλαση της προσωπικότητας τους όπως αυτή φυσικά εξελισσόταν και την εξοικείωση τους με πληθώρα πολιτιστικών και άλλων πτυχών της ζωής.

Επίσης, έχει ερευνητική ειδίκευση ποιοτική και ποσοτική στην εκπαίδευση μεταναστών (αποδημούντων, παλινοστούντων και εγκατεστημένων στην χώρα υποδοχής 1ης και 2ης γενιάς).

Έχει συμμετάσχει σε έρευνες στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και σε έρευνες σχετικά με την ψυχική υγεία σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Επίσης, έχει εμπειρία στην έρευνα αγοράς και την διάγνωση καταναλωτικών και κοινωνικών τάσεων.

Έχει αρθρογραφήσει σε μεγάλη ποικιλία εντύπων γενικού και ειδικού τύπου για ευρεία γκάμα θεμάτων από θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού εφήβων έως κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα και αναλύσεις επί των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων σε Ελλάδα, Ε.Ε. και διεθνώς γενικότερα.

Έχει σχεδιάσει και διευθύνει πληθώρα σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, γονείς και επαγγελματίες με θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης, της ψυχικής υγείας, των επαγγελματικών, κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων και των προσεγγίσεων και μεθοδολογιών που προασπίζουν την απρόσκοπτη και αβίαστη προσωπική εξέλιξη του ατόμου και των δραστηριοτήτων του.

Έχει επίσης δώσει σειρά ομιλιών σε όλη την Ελλάδα με παρόμοια θεματολογία και ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση και εξάλειψη των μαθησιακών δυσκολιών με ευρεία περιπτωσιολογία.

Έχει πλέον της 30ετούς πείρας εκπαιδευτικής, διδακτικής και συμβουλευτικής πείρας. Από τις εκτενείς σπουδές της και την πλούσια αυτή πείρα έχει αντλήσει το απόσταγμα της γνώσης για τον επιστημονικό σχεδιασμό σειράς ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών μεθόδων τόσο για γλωσσομάθεια (συμπεριλαμβανομένης και της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ως καθομιλουμένης για νεαρά παιδιά) όσο και για την εισαγωγή του ατόμου στην επίσημη εκπαίδευση κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας.

Ως συγγραφέας, έχει συγγράψει ψυχοκοινωνικές και κοινωνικοπολιτικές μελέτες και αναλύσεις, καθώς και τον σχεδιασμό και πλαίσιο για την δημιουργία σειρών εκπαιδευτικών βιβλίων.

Μαζί με την κόρη της, Τάνυα-Μαρία Γεριτσίδου, ως αποτέλεσμα των εμπειριών, των ερευνών και των διαπιστώσεων που απέλαβε από την εποχή της κρίσης και των Μνημονίων, έχει συγγράψει μια νέα κοινωνικοπολιτική πρόταση διακυβέρνησης σε επίπεδο κράτους, με επικαιροποιημένο πραγματικά Δημοκρατικό Πολίτευμα και λύσεις βασισμένες σε επιστημονικά και ιστορικά πορίσματα.