Ο εκδοτικός Οίκος Mindpower δραστηριοποιείται στις εκδόσεις εκπαιδευτικών, κοινωνικοπολιτικών, ψυχαγωγικών βιβλίων καθώς και στην έκδοση βιβλίων- οδηγών για διάφορα θέματα της καθημερινότητας.

Από το έτος ίδρυσης του, το 2005, στόχος του Οίκου είναι να παρέχει βιβλία με δοκιμασμένες, βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις με άμεση δυνατότητα εφαρμογής στην καθημερινότητα του επαγγελματία, του γονέα, του μαθητή/φοιτητή και του Πολίτη γενικότερα.

Οι βασικές κατηγορίες των βιβλίων του Οίκου είναι:

Εκπαιδευτικά

Βιβλία εκμάθησης αγγλικής γλώσσας και μαθησιακών δεξιοτήτων

Λογοτεχνία 

& Graphic Novels

Ψυχοκοινωνικά /κοινωνικοπολιτικά

Βιβλία κοινωνικών αναλύσεων, επιστημονικών πορισμάτων και εκλαϊκευμένης κοινωνικής, πολιτικής και εκλαϊκευμένης επιστήμης στον τομέα των Ανθρωπιστικών επιστημών.

Ευ Ζην

Βιβλία-οδηγοί και εγχειρίδια για ευκολότερη και πιο ευχάριστη καθημερινότητα

Πρόσφατα Άρθρα